کمترین: 
12981
بیشترین: 
13095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12985
زمان: 
12/25 20:00
قیمت دلار امروز 25 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 25 اسفند 1397 , 12985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 10:54","price":13095},{"date":"1397/12/25 12:00","price":13087},{"date":"1397/12/25 13:00","price":13043},{"date":"1397/12/25 14:00","price":12992},{"date":"1397/12/25 15:00","price":12981},{"date":"1397/12/25 16:00","price":12991},{"date":"1397/12/25 17:00","price":12995},{"date":"1397/12/25 18:00","price":12983},{"date":"1397/12/25 19:00","price":12995},{"date":"1397/12/25 20:00","price":12985}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398