کمترین: 
455.1
بیشترین: 
455.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.1
زمان: 
12/25 09:35
قیمت کرون سوئد امروز 25 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 اسفند 1397 , 455.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 09:35","price":455.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398