کمترین: 
625.7
بیشترین: 
625.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.7
زمان: 
12/25 09:35
قیمت یوان چین امروز 25 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 اسفند 1397 , 625.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 09:35","price":625.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398