کمترین: 
1301.97
بیشترین: 
1302.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302.23
زمان: 
12/25 03:30
قیمت اونس طلا امروز 25 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 اسفند 1397 , 1302.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/25 00:30","price":1301.97},{"date":"1397/12/25 03:30","price":1302.23}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398