کمترین: 
134.55
بیشترین: 
138.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.81
زمان: 
12/24 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 138.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:30","price":135},{"date":"1397/12/24 01:00","price":134.55},{"date":"1397/12/24 03:30","price":135.03},{"date":"1397/12/24 04:00","price":135.32},{"date":"1397/12/24 06:30","price":135.78},{"date":"1397/12/24 07:00","price":135.51},{"date":"1397/12/24 09:30","price":136.34},{"date":"1397/12/24 10:00","price":136.17},{"date":"1397/12/24 12:30","price":136.38},{"date":"1397/12/24 13:00","price":135.7},{"date":"1397/12/24 15:30","price":135.74},{"date":"1397/12/24 16:00","price":137},{"date":"1397/12/24 18:30","price":136.99},{"date":"1397/12/24 19:00","price":137.5},{"date":"1397/12/24 21:30","price":138.93},{"date":"1397/12/24 22:00","price":138.81}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398