کمترین: 
1295.39
بیشترین: 
1303.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1303.15
زمان: 
12/24 15:30
قیمت اونس طلا امروز 24 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 اسفند 1397 , 1303.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:30","price":1295.99},{"date":"1397/12/24 03:30","price":1296.31},{"date":"1397/12/24 06:30","price":1295.39},{"date":"1397/12/24 09:30","price":1298.79},{"date":"1397/12/24 12:30","price":1302.69},{"date":"1397/12/24 15:30","price":1303.15}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398