پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
604.38
بیشترین: 
615.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
606.38
زمان: 
12/24 23:32
قیمت گازوئیل امروز 24 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 606.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:08","price":610.88},{"date":"1397/12/24 01:08","price":611.13},{"date":"1397/12/24 01:32","price":611.25},{"date":"1397/12/24 05:08","price":610.88},{"date":"1397/12/24 05:32","price":611.13},{"date":"1397/12/24 07:08","price":611.38},{"date":"1397/12/24 07:32","price":610.88},{"date":"1397/12/24 08:08","price":611.63},{"date":"1397/12/24 09:08","price":611.38},{"date":"1397/12/24 09:32","price":610.88},{"date":"1397/12/24 10:08","price":611.88},{"date":"1397/12/24 10:32","price":612.38},{"date":"1397/12/24 11:08","price":612.25},{"date":"1397/12/24 11:32","price":611.88},{"date":"1397/12/24 12:08","price":615.13},{"date":"1397/12/24 12:32","price":612.38},{"date":"1397/12/24 13:08","price":612.88},{"date":"1397/12/24 13:32","price":613.13},{"date":"1397/12/24 14:08","price":610.38},{"date":"1397/12/24 14:32","price":610.13},{"date":"1397/12/24 15:08","price":609.63},{"date":"1397/12/24 15:32","price":608.88},{"date":"1397/12/24 16:08","price":606.13},{"date":"1397/12/24 17:08","price":604.38},{"date":"1397/12/24 17:32","price":605.88},{"date":"1397/12/24 18:32","price":607.38},{"date":"1397/12/24 20:08","price":607.13},{"date":"1397/12/24 20:32","price":607.38},{"date":"1397/12/24 21:08","price":607.13},{"date":"1397/12/24 22:08","price":607.38},{"date":"1397/12/24 23:08","price":606.13},{"date":"1397/12/24 23:32","price":606.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398