پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.39
بیشترین: 
67.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.06
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 67.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:08","price":67.14},{"date":"1397/12/24 00:32","price":67.16},{"date":"1397/12/24 01:08","price":67.2},{"date":"1397/12/24 01:32","price":67.19},{"date":"1397/12/24 04:08","price":67.15},{"date":"1397/12/24 04:32","price":67.17},{"date":"1397/12/24 05:08","price":67.15},{"date":"1397/12/24 05:32","price":67.22},{"date":"1397/12/24 07:08","price":67.23},{"date":"1397/12/24 08:08","price":67.27},{"date":"1397/12/24 08:32","price":67.25},{"date":"1397/12/24 09:08","price":67.22},{"date":"1397/12/24 09:32","price":67.21},{"date":"1397/12/24 10:08","price":67.36},{"date":"1397/12/24 10:32","price":67.41},{"date":"1397/12/24 11:08","price":67.44},{"date":"1397/12/24 11:32","price":67.42},{"date":"1397/12/24 12:08","price":67.61},{"date":"1397/12/24 12:32","price":67.42},{"date":"1397/12/24 13:08","price":67.47},{"date":"1397/12/24 13:32","price":67.5},{"date":"1397/12/24 14:08","price":67.3},{"date":"1397/12/24 14:32","price":67.02},{"date":"1397/12/24 15:08","price":66.96},{"date":"1397/12/24 15:32","price":66.95},{"date":"1397/12/24 16:08","price":66.72},{"date":"1397/12/24 16:32","price":66.64},{"date":"1397/12/24 17:08","price":66.39},{"date":"1397/12/24 17:32","price":66.57},{"date":"1397/12/24 18:08","price":66.48},{"date":"1397/12/24 18:32","price":66.67},{"date":"1397/12/24 19:08","price":66.77},{"date":"1397/12/24 20:08","price":66.88},{"date":"1397/12/24 20:32","price":67},{"date":"1397/12/24 22:08","price":67.14},{"date":"1397/12/24 23:08","price":67.05},{"date":"1397/12/24 23:32","price":67.06}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398