پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
57.94
بیشترین: 
58.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.44
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 اسفند 1397 , 58.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/24 00:08","price":58.5},{"date":"1397/12/24 01:08","price":58.53},{"date":"1397/12/24 02:08","price":58.61},{"date":"1397/12/24 02:32","price":58.57},{"date":"1397/12/24 03:08","price":58.55},{"date":"1397/12/24 04:08","price":58.53},{"date":"1397/12/24 04:32","price":58.55},{"date":"1397/12/24 05:32","price":58.56},{"date":"1397/12/24 06:32","price":58.59},{"date":"1397/12/24 08:08","price":58.63},{"date":"1397/12/24 08:32","price":58.62},{"date":"1397/12/24 09:32","price":58.59},{"date":"1397/12/24 10:08","price":58.71},{"date":"1397/12/24 10:32","price":58.76},{"date":"1397/12/24 11:08","price":58.79},{"date":"1397/12/24 11:32","price":58.77},{"date":"1397/12/24 12:08","price":58.91},{"date":"1397/12/24 12:32","price":58.78},{"date":"1397/12/24 13:08","price":58.77},{"date":"1397/12/24 13:32","price":58.82},{"date":"1397/12/24 14:08","price":58.73},{"date":"1397/12/24 14:32","price":58.63},{"date":"1397/12/24 15:08","price":58.59},{"date":"1397/12/24 15:32","price":58.52},{"date":"1397/12/24 16:08","price":58.27},{"date":"1397/12/24 16:32","price":58.11},{"date":"1397/12/24 17:08","price":57.94},{"date":"1397/12/24 17:32","price":58.2},{"date":"1397/12/24 18:08","price":58.14},{"date":"1397/12/24 18:32","price":58.3},{"date":"1397/12/24 19:08","price":58.42},{"date":"1397/12/24 20:08","price":58.46},{"date":"1397/12/24 20:32","price":58.55},{"date":"1397/12/24 21:08","price":58.39},{"date":"1397/12/24 22:08","price":58.54},{"date":"1397/12/24 23:08","price":58.43},{"date":"1397/12/24 23:32","price":58.44}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398