کمترین: 
2549000
بیشترین: 
2549000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2549000
زمان: 
12/23 14:00
قیمت نیم سکه امروز 23 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 2549000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 14:00","price":2549000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398