کمترین: 
420180
بیشترین: 
420410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420180
زمان: 
12/23 15:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 23 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 23 اسفند 1397 , 420180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 13:00","price":420180},{"date":"1397/12/23 14:00","price":420410},{"date":"1397/12/23 15:00","price":420180}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398