کمترین: 
3201
بیشترین: 
3231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3203
زمان: 
12/23 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 3203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":3231},{"date":"1397/12/23 14:00","price":3202},{"date":"1397/12/23 14:01","price":3201},{"date":"1397/12/23 16:00","price":3203}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398