کمترین: 
27
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
12/23 12:00
قیمت درام ارمنستان امروز 23 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398