کمترین: 
7702
بیشترین: 
7767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7707
زمان: 
12/23 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 23 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 7707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":7767},{"date":"1397/12/23 13:00","price":7766},{"date":"1397/12/23 14:00","price":7702},{"date":"1397/12/23 16:00","price":7707}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398