کمترین: 
200
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
12/23 16:00
قیمت روبل روسیه امروز 23 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":202},{"date":"1397/12/23 14:00","price":200},{"date":"1397/12/23 16:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398