کمترین: 
174
بیشترین: 
175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
12/23 14:00
قیمت افغانی امروز 23 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":175},{"date":"1397/12/23 14:00","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398