کمترین: 
8927
بیشترین: 
9034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8936
زمان: 
12/23 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 23 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 23 اسفند 1397 , 8936 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":9034},{"date":"1397/12/23 13:00","price":9022},{"date":"1397/12/23 14:00","price":8928},{"date":"1397/12/23 14:01","price":8927},{"date":"1397/12/23 15:00","price":8929},{"date":"1397/12/23 16:00","price":8936}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398