کمترین: 
414600
بیشترین: 
416400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
414600
زمان: 
12/23 15:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 23 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 23 اسفند 1397 , 414600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":416400},{"date":"1397/12/23 13:00","price":414600},{"date":"1397/12/23 14:00","price":414800},{"date":"1397/12/23 15:00","price":414600}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398