کمترین: 
1820000
بیشترین: 
1828000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1822000
زمان: 
12/23 16:00
قیمت مثقال طلا امروز 23 اسفند 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 23 اسفند 1397 , 1822000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 12:00","price":1828000},{"date":"1397/12/23 13:00","price":1820000},{"date":"1397/12/23 14:00","price":1821000},{"date":"1397/12/23 15:00","price":1823000},{"date":"1397/12/23 16:00","price":1822000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398