کمترین: 
3610
بیشترین: 
3620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3620
زمان: 
12/23 15:12
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 23 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 3620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 11:36","price":3610},{"date":"1397/12/23 15:12","price":3620}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398