کمترین: 
55.9
بیشترین: 
55.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.9
زمان: 
12/23 10:00
قیمت افغانی امروز 23 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 55.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 10:00","price":55.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399