کمترین: 
768.6
بیشترین: 
768.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
768.6
زمان: 
12/23 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 23 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 768.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 10:00","price":768.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398