پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.828
بیشترین: 
2.853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.846
زمان: 
12/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 2.846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":2.829},{"date":"1397/12/23 01:08","price":2.835},{"date":"1397/12/23 02:08","price":2.846},{"date":"1397/12/23 02:32","price":2.844},{"date":"1397/12/23 03:08","price":2.845},{"date":"1397/12/23 03:32","price":2.843},{"date":"1397/12/23 04:08","price":2.84},{"date":"1397/12/23 04:32","price":2.839},{"date":"1397/12/23 05:08","price":2.842},{"date":"1397/12/23 05:32","price":2.837},{"date":"1397/12/23 06:08","price":2.838},{"date":"1397/12/23 06:32","price":2.837},{"date":"1397/12/23 07:08","price":2.839},{"date":"1397/12/23 07:32","price":2.837},{"date":"1397/12/23 08:08","price":2.838},{"date":"1397/12/23 08:32","price":2.835},{"date":"1397/12/23 09:08","price":2.833},{"date":"1397/12/23 10:08","price":2.834},{"date":"1397/12/23 10:32","price":2.837},{"date":"1397/12/23 11:08","price":2.838},{"date":"1397/12/23 11:32","price":2.833},{"date":"1397/12/23 12:08","price":2.835},{"date":"1397/12/23 12:32","price":2.833},{"date":"1397/12/23 13:08","price":2.828},{"date":"1397/12/23 14:08","price":2.829},{"date":"1397/12/23 15:08","price":2.836},{"date":"1397/12/23 16:08","price":2.85},{"date":"1397/12/23 16:32","price":2.833},{"date":"1397/12/23 17:08","price":2.845},{"date":"1397/12/23 17:32","price":2.844},{"date":"1397/12/23 18:08","price":2.845},{"date":"1397/12/23 18:32","price":2.834},{"date":"1397/12/23 19:08","price":2.848},{"date":"1397/12/23 19:32","price":2.845},{"date":"1397/12/23 20:08","price":2.841},{"date":"1397/12/23 20:32","price":2.846},{"date":"1397/12/23 21:08","price":2.845},{"date":"1397/12/23 21:32","price":2.846},{"date":"1397/12/23 22:08","price":2.853},{"date":"1397/12/23 23:08","price":2.849},{"date":"1397/12/23 23:32","price":2.846}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398