پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.845
بیشترین: 
1.8762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8475
زمان: 
12/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 23 اسفند 1397 , 1.8475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":1.8685},{"date":"1397/12/23 01:08","price":1.8705},{"date":"1397/12/23 02:08","price":1.8665},{"date":"1397/12/23 02:32","price":1.8685},{"date":"1397/12/23 03:08","price":1.8675},{"date":"1397/12/23 03:32","price":1.8685},{"date":"1397/12/23 04:08","price":1.8695},{"date":"1397/12/23 04:32","price":1.8705},{"date":"1397/12/23 05:08","price":1.8725},{"date":"1397/12/23 05:32","price":1.8715},{"date":"1397/12/23 06:08","price":1.8725},{"date":"1397/12/23 06:32","price":1.8735},{"date":"1397/12/23 08:32","price":1.8725},{"date":"1397/12/23 09:08","price":1.8728},{"date":"1397/12/23 10:08","price":1.872},{"date":"1397/12/23 10:32","price":1.8735},{"date":"1397/12/23 11:08","price":1.8718},{"date":"1397/12/23 11:32","price":1.872},{"date":"1397/12/23 12:08","price":1.8755},{"date":"1397/12/23 12:32","price":1.876},{"date":"1397/12/23 13:08","price":1.8735},{"date":"1397/12/23 13:32","price":1.8718},{"date":"1397/12/23 14:08","price":1.8695},{"date":"1397/12/23 14:32","price":1.8635},{"date":"1397/12/23 15:08","price":1.8643},{"date":"1397/12/23 16:08","price":1.8735},{"date":"1397/12/23 16:32","price":1.8762},{"date":"1397/12/23 17:08","price":1.8723},{"date":"1397/12/23 17:32","price":1.8703},{"date":"1397/12/23 18:08","price":1.8664},{"date":"1397/12/23 18:32","price":1.861},{"date":"1397/12/23 19:08","price":1.8558},{"date":"1397/12/23 19:32","price":1.8589},{"date":"1397/12/23 20:08","price":1.8533},{"date":"1397/12/23 20:32","price":1.8535},{"date":"1397/12/23 21:08","price":1.8504},{"date":"1397/12/23 21:32","price":1.845},{"date":"1397/12/23 22:08","price":1.8498},{"date":"1397/12/23 22:32","price":1.8465},{"date":"1397/12/23 23:08","price":1.845},{"date":"1397/12/23 23:32","price":1.8475}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398