پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
609.88
بیشترین: 
614.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.63
زمان: 
12/23 23:32
قیمت گازوئیل امروز 23 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 611.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":612.13},{"date":"1397/12/23 01:08","price":612.38},{"date":"1397/12/23 02:08","price":612.12},{"date":"1397/12/23 05:08","price":612.13},{"date":"1397/12/23 06:08","price":612.63},{"date":"1397/12/23 06:32","price":612.38},{"date":"1397/12/23 07:08","price":612.88},{"date":"1397/12/23 07:32","price":612.75},{"date":"1397/12/23 08:08","price":612.63},{"date":"1397/12/23 10:32","price":612.88},{"date":"1397/12/23 11:08","price":612.63},{"date":"1397/12/23 11:32","price":612.38},{"date":"1397/12/23 12:08","price":614.13},{"date":"1397/12/23 13:08","price":613.38},{"date":"1397/12/23 13:32","price":612.63},{"date":"1397/12/23 14:08","price":611.88},{"date":"1397/12/23 14:32","price":610.13},{"date":"1397/12/23 15:08","price":609.88},{"date":"1397/12/23 16:08","price":613.38},{"date":"1397/12/23 16:32","price":613.63},{"date":"1397/12/23 17:08","price":613.88},{"date":"1397/12/23 17:32","price":614.88},{"date":"1397/12/23 18:08","price":614.13},{"date":"1397/12/23 18:32","price":612.38},{"date":"1397/12/23 19:08","price":610.88},{"date":"1397/12/23 19:32","price":611.38},{"date":"1397/12/23 20:08","price":610.25},{"date":"1397/12/23 20:32","price":611.88},{"date":"1397/12/23 21:08","price":611.63},{"date":"1397/12/23 21:32","price":611.38},{"date":"1397/12/23 22:08","price":612.63},{"date":"1397/12/23 22:32","price":611.88},{"date":"1397/12/23 23:08","price":611.38},{"date":"1397/12/23 23:32","price":611.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398