پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.979
بیشترین: 
2.0019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9829
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 1.9829 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":1.9954},{"date":"1397/12/23 01:08","price":1.9955},{"date":"1397/12/23 02:08","price":1.9935},{"date":"1397/12/23 02:32","price":1.9956},{"date":"1397/12/23 03:08","price":1.9943},{"date":"1397/12/23 03:32","price":1.994},{"date":"1397/12/23 04:08","price":1.9937},{"date":"1397/12/23 04:32","price":1.9932},{"date":"1397/12/23 05:08","price":1.9945},{"date":"1397/12/23 05:32","price":1.9951},{"date":"1397/12/23 06:08","price":1.9971},{"date":"1397/12/23 06:32","price":1.9958},{"date":"1397/12/23 07:08","price":1.9977},{"date":"1397/12/23 07:32","price":1.9972},{"date":"1397/12/23 08:08","price":1.9979},{"date":"1397/12/23 08:32","price":1.997},{"date":"1397/12/23 09:08","price":1.9973},{"date":"1397/12/23 10:08","price":1.9963},{"date":"1397/12/23 10:32","price":1.9978},{"date":"1397/12/23 11:08","price":1.9962},{"date":"1397/12/23 11:32","price":1.9988},{"date":"1397/12/23 12:08","price":2.0019},{"date":"1397/12/23 12:32","price":2.001},{"date":"1397/12/23 13:08","price":1.9994},{"date":"1397/12/23 13:32","price":1.9975},{"date":"1397/12/23 14:08","price":1.9903},{"date":"1397/12/23 14:32","price":1.9884},{"date":"1397/12/23 15:08","price":1.9866},{"date":"1397/12/23 16:08","price":1.9989},{"date":"1397/12/23 16:32","price":1.9991},{"date":"1397/12/23 17:08","price":1.9978},{"date":"1397/12/23 17:32","price":1.9994},{"date":"1397/12/23 18:08","price":1.9933},{"date":"1397/12/23 18:32","price":1.9878},{"date":"1397/12/23 19:08","price":1.9801},{"date":"1397/12/23 19:32","price":1.9853},{"date":"1397/12/23 20:08","price":1.979},{"date":"1397/12/23 20:32","price":1.9826},{"date":"1397/12/23 21:08","price":1.9825},{"date":"1397/12/23 21:32","price":1.9846},{"date":"1397/12/23 22:08","price":1.9852},{"date":"1397/12/23 22:32","price":1.9846},{"date":"1397/12/23 23:08","price":1.9832},{"date":"1397/12/23 23:32","price":1.9829}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398