پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
67.14
بیشترین: 
68.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.17
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 67.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":67.66},{"date":"1397/12/23 01:08","price":67.67},{"date":"1397/12/23 01:32","price":67.64},{"date":"1397/12/23 02:08","price":67.62},{"date":"1397/12/23 04:08","price":67.63},{"date":"1397/12/23 04:32","price":67.64},{"date":"1397/12/23 05:08","price":67.71},{"date":"1397/12/23 05:32","price":67.69},{"date":"1397/12/23 06:08","price":67.75},{"date":"1397/12/23 06:32","price":67.73},{"date":"1397/12/23 07:08","price":67.8},{"date":"1397/12/23 07:32","price":67.81},{"date":"1397/12/23 09:08","price":67.82},{"date":"1397/12/23 10:08","price":67.78},{"date":"1397/12/23 10:32","price":67.83},{"date":"1397/12/23 11:08","price":67.79},{"date":"1397/12/23 11:32","price":67.8},{"date":"1397/12/23 12:08","price":68.02},{"date":"1397/12/23 12:32","price":68.03},{"date":"1397/12/23 13:08","price":67.92},{"date":"1397/12/23 13:32","price":67.83},{"date":"1397/12/23 14:08","price":67.58},{"date":"1397/12/23 14:32","price":67.51},{"date":"1397/12/23 15:08","price":67.49},{"date":"1397/12/23 16:08","price":67.89},{"date":"1397/12/23 17:08","price":67.83},{"date":"1397/12/23 17:32","price":67.86},{"date":"1397/12/23 18:08","price":67.74},{"date":"1397/12/23 18:32","price":67.54},{"date":"1397/12/23 19:08","price":67.36},{"date":"1397/12/23 19:32","price":67.5},{"date":"1397/12/23 20:08","price":67.25},{"date":"1397/12/23 20:32","price":67.39},{"date":"1397/12/23 21:08","price":67.31},{"date":"1397/12/23 21:32","price":67.19},{"date":"1397/12/23 22:08","price":67.22},{"date":"1397/12/23 22:32","price":67.21},{"date":"1397/12/23 23:08","price":67.14},{"date":"1397/12/23 23:32","price":67.17}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398