پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
58.06
بیشترین: 
58.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.52
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 اسفند 1397 , 58.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/23 00:08","price":58.35},{"date":"1397/12/23 01:08","price":58.34},{"date":"1397/12/23 02:08","price":58.28},{"date":"1397/12/23 02:32","price":58.37},{"date":"1397/12/23 03:08","price":58.34},{"date":"1397/12/23 03:32","price":58.36},{"date":"1397/12/23 04:08","price":58.31},{"date":"1397/12/23 05:08","price":58.34},{"date":"1397/12/23 05:32","price":58.33},{"date":"1397/12/23 06:08","price":58.41},{"date":"1397/12/23 06:32","price":58.38},{"date":"1397/12/23 07:08","price":58.45},{"date":"1397/12/23 07:32","price":58.41},{"date":"1397/12/23 08:08","price":58.42},{"date":"1397/12/23 08:32","price":58.41},{"date":"1397/12/23 10:08","price":58.38},{"date":"1397/12/23 10:32","price":58.42},{"date":"1397/12/23 11:08","price":58.39},{"date":"1397/12/23 11:32","price":58.43},{"date":"1397/12/23 12:08","price":58.58},{"date":"1397/12/23 12:32","price":58.62},{"date":"1397/12/23 13:08","price":58.56},{"date":"1397/12/23 13:32","price":58.5},{"date":"1397/12/23 14:08","price":58.3},{"date":"1397/12/23 14:32","price":58.11},{"date":"1397/12/23 15:08","price":58.06},{"date":"1397/12/23 16:08","price":58.45},{"date":"1397/12/23 16:32","price":58.49},{"date":"1397/12/23 17:08","price":58.48},{"date":"1397/12/23 17:32","price":58.62},{"date":"1397/12/23 18:08","price":58.66},{"date":"1397/12/23 18:32","price":58.55},{"date":"1397/12/23 19:08","price":58.52},{"date":"1397/12/23 19:32","price":58.65},{"date":"1397/12/23 20:08","price":58.48},{"date":"1397/12/23 20:32","price":58.62},{"date":"1397/12/23 21:08","price":58.55},{"date":"1397/12/23 21:32","price":58.49},{"date":"1397/12/23 22:08","price":58.63},{"date":"1397/12/23 22:32","price":58.59},{"date":"1397/12/23 23:08","price":58.49},{"date":"1397/12/23 23:32","price":58.52}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398