کمترین: 
184
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
12/22 20:00
قیمت روپیه هند امروز 22 اسفند 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 22 اسفند 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 19:00","price":184},{"date":"1397/12/22 20:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398