کمترین: 
4402000
بیشترین: 
4556000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4406000
زمان: 
12/22 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 22 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 22 اسفند 1397 , 4406000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 14:00","price":4402000},{"date":"1397/12/22 15:00","price":4556000},{"date":"1397/12/22 16:00","price":4406000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398