کمترین: 
1637
بیشترین: 
1638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638
زمان: 
12/22 19:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 22 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 12:00","price":1637},{"date":"1397/12/22 14:00","price":1638},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1637},{"date":"1397/12/22 16:46","price":1638},{"date":"1397/12/22 17:00","price":1637},{"date":"1397/12/22 19:00","price":1638}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398