کمترین: 
3527
بیشترین: 
3530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3530
زمان: 
12/22 20:00
قیمت ریال قطر امروز 22 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 اسفند 1397 , 3530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 12:00","price":3529},{"date":"1397/12/22 13:00","price":3527},{"date":"1397/12/22 14:00","price":3530},{"date":"1397/12/22 15:00","price":3529},{"date":"1397/12/22 16:46","price":3530},{"date":"1397/12/22 17:00","price":3529},{"date":"1397/12/22 20:00","price":3530}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398