کمترین: 
848000
بیشترین: 
878000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868000
زمان: 
12/22 16:00
قیمت سکه گرمی امروز 22 اسفند 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 868000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 12:00","price":848000},{"date":"1397/12/22 14:00","price":858000},{"date":"1397/12/22 15:00","price":878000},{"date":"1397/12/22 16:00","price":868000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398