کمترین: 
2449000
بیشترین: 
2519000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2519000
زمان: 
12/22 16:00
قیمت نیم سکه امروز 22 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 2519000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 12:00","price":2449000},{"date":"1397/12/22 14:00","price":2499000},{"date":"1397/12/22 16:00","price":2519000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398