کمترین: 
1944
بیشترین: 
1949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1949
زمان: 
12/22 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 22 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1949 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":1944},{"date":"1397/12/22 12:00","price":1945},{"date":"1397/12/22 14:00","price":1948},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1945},{"date":"1397/12/22 16:00","price":1947},{"date":"1397/12/22 18:00","price":1948},{"date":"1397/12/22 19:00","price":1947},{"date":"1397/12/22 20:00","price":1949}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398