کمترین: 
12750
بیشترین: 
12783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12783
زمان: 
12/22 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 12783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":12750},{"date":"1397/12/22 12:00","price":12752},{"date":"1397/12/22 13:00","price":12763},{"date":"1397/12/22 14:00","price":12783},{"date":"1397/12/22 15:00","price":12780},{"date":"1397/12/22 16:00","price":12775},{"date":"1397/12/22 16:46","price":12773},{"date":"1397/12/22 17:00","price":12774},{"date":"1397/12/22 18:00","price":12780},{"date":"1397/12/22 19:00","price":12776},{"date":"1397/12/22 20:00","price":12783}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398