کمترین: 
9616
بیشترین: 
9653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9653
زمان: 
12/22 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 22 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 اسفند 1397 , 9653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":9616},{"date":"1397/12/22 12:00","price":9618},{"date":"1397/12/22 13:00","price":9622},{"date":"1397/12/22 14:00","price":9627},{"date":"1397/12/22 15:00","price":9620},{"date":"1397/12/22 16:00","price":9624},{"date":"1397/12/22 16:46","price":9626},{"date":"1397/12/22 17:00","price":9621},{"date":"1397/12/22 18:00","price":9652},{"date":"1397/12/22 19:00","price":9650},{"date":"1397/12/22 20:00","price":9653}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398