کمترین: 
11533
بیشترین: 
11557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11557
زمان: 
12/22 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 22 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 11557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":11554},{"date":"1397/12/22 12:00","price":11555},{"date":"1397/12/22 13:00","price":11553},{"date":"1397/12/22 14:00","price":11551},{"date":"1397/12/22 16:00","price":11541},{"date":"1397/12/22 16:46","price":11538},{"date":"1397/12/22 17:00","price":11533},{"date":"1397/12/22 18:00","price":11543},{"date":"1397/12/22 19:00","price":11555},{"date":"1397/12/22 20:00","price":11557}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398