کمترین: 
2350
بیشترین: 
2357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2353
زمان: 
12/22 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 22 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 2353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":2356},{"date":"1397/12/22 13:00","price":2357},{"date":"1397/12/22 14:00","price":2355},{"date":"1397/12/22 15:00","price":2353},{"date":"1397/12/22 16:00","price":2355},{"date":"1397/12/22 16:46","price":2350},{"date":"1397/12/22 17:00","price":2352},{"date":"1397/12/22 18:00","price":2353},{"date":"1397/12/22 19:00","price":2351},{"date":"1397/12/22 20:00","price":2353}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398