کمترین: 
3773.6
بیشترین: 
3773.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3773.6
زمان: 
12/22 10:35
قیمت ین ژاپن امروز 22 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 3773.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 10:35","price":3773.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398