کمترین: 
626
بیشترین: 
626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626
زمان: 
12/22 10:35
قیمت یوان چین امروز 22 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 10:35","price":626}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398