کمترین: 
1301.51
بیشترین: 
1308.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308.33
زمان: 
12/22 15:30
قیمت اونس طلا امروز 22 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1308.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:30","price":1301.51},{"date":"1397/12/22 03:30","price":1301.79},{"date":"1397/12/22 06:30","price":1305.57},{"date":"1397/12/22 09:30","price":1304.42},{"date":"1397/12/22 12:30","price":1306.62},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1308.86},{"date":"1397/12/22 15:30","price":1308.33}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398