کمترین: 
3928.6
بیشترین: 
3962.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3950
زمان: 
12/22 22:00
قیمت بیت کوین امروز 22 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 3950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:30","price":3954.7},{"date":"1397/12/22 01:00","price":3961.9},{"date":"1397/12/22 03:30","price":3962.1},{"date":"1397/12/22 04:00","price":3954.1},{"date":"1397/12/22 06:30","price":3957.7},{"date":"1397/12/22 07:00","price":3958.7},{"date":"1397/12/22 09:30","price":3961.9},{"date":"1397/12/22 10:00","price":3955.3},{"date":"1397/12/22 12:30","price":3956.6},{"date":"1397/12/22 13:00","price":3951.9},{"date":"1397/12/22 15:00","price":3928.6},{"date":"1397/12/22 18:30","price":3962.1},{"date":"1397/12/22 19:00","price":3943.6},{"date":"1397/12/22 21:30","price":3948.9},{"date":"1397/12/22 22:00","price":3950}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398