پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9827
بیشترین: 
1.9983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9983
زمان: 
12/22 23:08
قیمت نفت کوره امروز 22 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1.9983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:08","price":1.9861},{"date":"1397/12/22 00:32","price":1.9853},{"date":"1397/12/22 01:08","price":1.9859},{"date":"1397/12/22 02:08","price":1.9871},{"date":"1397/12/22 02:32","price":1.9876},{"date":"1397/12/22 03:08","price":1.9869},{"date":"1397/12/22 04:08","price":1.988},{"date":"1397/12/22 04:32","price":1.987},{"date":"1397/12/22 05:08","price":1.9864},{"date":"1397/12/22 05:32","price":1.984},{"date":"1397/12/22 06:08","price":1.9829},{"date":"1397/12/22 06:32","price":1.9849},{"date":"1397/12/22 07:08","price":1.987},{"date":"1397/12/22 07:32","price":1.9868},{"date":"1397/12/22 08:08","price":1.9877},{"date":"1397/12/22 08:32","price":1.9876},{"date":"1397/12/22 09:08","price":1.9886},{"date":"1397/12/22 09:32","price":1.988},{"date":"1397/12/22 10:08","price":1.9874},{"date":"1397/12/22 10:32","price":1.9882},{"date":"1397/12/22 11:08","price":1.9881},{"date":"1397/12/22 11:32","price":1.989},{"date":"1397/12/22 12:08","price":1.9858},{"date":"1397/12/22 12:32","price":1.9842},{"date":"1397/12/22 13:08","price":1.9869},{"date":"1397/12/22 14:08","price":1.9863},{"date":"1397/12/22 14:32","price":1.9903},{"date":"1397/12/22 15:08","price":1.987},{"date":"1397/12/22 15:32","price":1.9838},{"date":"1397/12/22 16:08","price":1.9878},{"date":"1397/12/22 16:32","price":1.9846},{"date":"1397/12/22 17:08","price":1.9947},{"date":"1397/12/22 17:32","price":1.9959},{"date":"1397/12/22 18:08","price":1.9943},{"date":"1397/12/22 18:32","price":1.992},{"date":"1397/12/22 19:08","price":1.99},{"date":"1397/12/22 20:08","price":1.9827},{"date":"1397/12/22 21:08","price":1.9893},{"date":"1397/12/22 21:32","price":1.9928},{"date":"1397/12/22 22:08","price":1.9921},{"date":"1397/12/22 23:08","price":1.9983}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398