پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.72
بیشترین: 
67.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.69
زمان: 
12/22 23:08
قیمت نفت برنت امروز 22 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 67.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:08","price":66.72},{"date":"1397/12/22 00:32","price":66.82},{"date":"1397/12/22 01:08","price":66.81},{"date":"1397/12/22 01:32","price":66.8},{"date":"1397/12/22 02:08","price":66.81},{"date":"1397/12/22 04:08","price":66.94},{"date":"1397/12/22 04:32","price":66.92},{"date":"1397/12/22 05:08","price":66.86},{"date":"1397/12/22 05:32","price":66.74},{"date":"1397/12/22 06:08","price":66.73},{"date":"1397/12/22 06:32","price":66.81},{"date":"1397/12/22 07:08","price":66.86},{"date":"1397/12/22 07:32","price":66.83},{"date":"1397/12/22 08:08","price":66.86},{"date":"1397/12/22 08:32","price":66.88},{"date":"1397/12/22 09:08","price":66.91},{"date":"1397/12/22 09:32","price":66.86},{"date":"1397/12/22 10:08","price":66.83},{"date":"1397/12/22 10:32","price":66.91},{"date":"1397/12/22 11:08","price":66.97},{"date":"1397/12/22 11:32","price":66.94},{"date":"1397/12/22 12:08","price":66.88},{"date":"1397/12/22 12:32","price":66.9},{"date":"1397/12/22 13:08","price":67.06},{"date":"1397/12/22 14:08","price":67.14},{"date":"1397/12/22 14:32","price":67.22},{"date":"1397/12/22 15:08","price":67.11},{"date":"1397/12/22 15:32","price":67},{"date":"1397/12/22 16:08","price":67.12},{"date":"1397/12/22 16:32","price":67.05},{"date":"1397/12/22 17:08","price":67.11},{"date":"1397/12/22 17:32","price":67.22},{"date":"1397/12/22 18:08","price":67.18},{"date":"1397/12/22 18:32","price":67.25},{"date":"1397/12/22 19:08","price":67.19},{"date":"1397/12/22 20:08","price":67.03},{"date":"1397/12/22 21:08","price":67.33},{"date":"1397/12/22 21:32","price":67.42},{"date":"1397/12/22 22:08","price":67.53},{"date":"1397/12/22 23:08","price":67.69}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398