کمترین: 
4386000
بیشترین: 
4406000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4406000
زمان: 
12/21 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 اسفند 1397 , 4406000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 13:00","price":4386000},{"date":"1397/12/21 16:00","price":4406000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398