کمترین: 
172
بیشترین: 
172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
172
زمان: 
12/21 12:39
قیمت افغانی امروز 21 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 12:39","price":172}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398