کمترین: 
2435000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
12/21 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 12:39","price":2435000},{"date":"1397/12/21 16:00","price":2475000},{"date":"1397/12/21 17:00","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398