کمترین: 
9079
بیشترین: 
9116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9112
زمان: 
12/21 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 21 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 اسفند 1397 , 9112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 12:00","price":9116},{"date":"1397/12/21 12:39","price":9115},{"date":"1397/12/21 13:00","price":9092},{"date":"1397/12/21 14:00","price":9096},{"date":"1397/12/21 15:00","price":9082},{"date":"1397/12/21 16:00","price":9079},{"date":"1397/12/21 17:00","price":9098},{"date":"1397/12/21 18:00","price":9105},{"date":"1397/12/21 19:00","price":9099},{"date":"1397/12/21 20:00","price":9112}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398