کمترین: 
3530
بیشترین: 
3550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3540
زمان: 
12/21 14:45
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 21 اسفند 1397
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 3540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:25","price":3530},{"date":"1397/12/21 11:34","price":3550},{"date":"1397/12/21 14:44","price":3540},{"date":"1397/12/21 14:45","price":3540}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398